27 lutego 2020

GRATULACJE!

Nagroda naukowa dla dr n. med. Klary Saczuk

Z dumą informujemy, że dr n. med. Klara Saczuk, która jest pracownikiem naukowym i wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, otrzymała Nagrodę Specjalną JM Rektora UM w Łodzi dla Młodego Nauczyciela za wybitne osiągnięcie w postaci oryginalnej publikacji za rok 2019. 

Spośród 6 zgłoszonych publikacji oryginalnych spełniających kryteria punktacyjne tj. minimum 140 punktów zgodnie z listą czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązującej w roku 2019 nagrodę otrzymało jedynie 2 nauczycieli akademickich z naszej Uczelni.


Nagrodzona publikacja to:
Saczuk, K.; Łapińska B.; Wilmont P.; Pawlak Ł., Łukomska-Szymańska M. The Bruxoff Device as a Screening Method for Sleep Bruxism in Dental Practice. Journal of Clinical Medicine 2019, 8(7): 930
Punkty MNiSW – 140, IF – 5,688

Dr Klara Saczuk w Centrum Eurodent zajmuje się leczeniem zaburzeń narządu żucia, bruksizmu, bólów mięśni żucia i twarzy oraz dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

Leave a Reply